19
февраля
2010

НОВА МЕТОДИКА КЛАСИФІКУВАННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

     Кожного року в Україні висівається багато нових гібридів кукурудзи, як зарубіжної, так і вітчизняної селекції. Більшістьз них є невідомими для виробників, котрі турбуються не тільки за потенціал врожайності, але і тривалістю вегетаційного періоду того чи іншого гібриду. Їх вибір базується в основному на даних продавця, але нажаль, не на даних екологічних дослідів проведених в Україні. Як відомо, продавці імпортних гібридів самі часто не знають, що таке стиглість, число ФАО та як їх визначити. Тому є велика доля ризику при вирощуванні нових гібридів, що може привести до: не визрівання зерна окремих гібридів та зниження потенціалу урожайності в разі користування більш ранніми гібридами.

     Гібриди кукурудзи, що були зареєстровані Державною службою з охорони прав на сорти рослин, класифікуються тільки по групам стиглості. Цих груп в Україні 5:

- ранньостигла (ФАО до 199);

- середньорання (ФАО – 200-299);

- середньостигла (ФАО – 300-399);

- середньопізня ( ФАО – 400-499);

- пізньостигла (ФАО більше 500).

     Така класифікація недосконала, вона не відповідає вимогам виробників. Нові гібриди кукурудзи включаються до Державного сортовипробування згідно „Показникам для визначення придатності сорту для поширення в Україні”, що подається заявником гібрида, котрий записує у графу стиглості індекс ФАО свого гібрида. Таких заявників понад 30 і кожен має свою методику визначення стиглості гібридів кукурудзи. Тому щороку сортовипробуванні знаходяться кілька гібридів, що не належать до своєї групи стиглості. А визначити котрий з цих гібридів у групах є більш скоростиглим, чи навпаки, зовсім неможливо, тому що немає загальної методики. Вимірювання вологи зерна перед збиранням та класифікація гібридів за цією ознакою теж недосконала методика, тому що ознака “вологість зерна” дуже варіабельна. У всьому світі налічується кілька тисяч гібридів кукурудзи, що знаходяться у виробництві. В Україні використовується понад 150 гібридів різних виробників, ще 200 гібридів заявляється у Державне сортовипробування щороку. Тому визначити стиглість кожного гібрида є важливою проблемою сучасного сортовипробування.

     Ми пропонуємо методику, що базується на використанні шкали та індексів ФАО, що дуже відома виробникам в Україні, а також індекси ФАО дуже відомих у виробництві гібридів кукурудзи (Національних стандартів, наприклад) та дві ознаки – фенологічну та кількісну. Ця методика дуже проста для вимірювання і, більш-менш, не залежить від суб’єктивного фактора. Вона є модифікацією методики, що була запропонована у журналі „Пропозиція” №10 за 1997 рік. (Гур’єв В.Б., Шашков О.В., 1997). Ця методика відрізняється тим, що беруться дані двох стандартів, а не одного, як у попередній методиці. Нову методику можливо використовувати в Державному та сортовипробуваннях різних селекційних установ. Крім того, ця методика перевірена на демонстраційних полях, стриптестах, скрінінгах гібридів кукурудзи у різних кліматичних умовах. При правильному використанні вона може стати ідеальним та швидким методом відбору гібридів для виробників зерна кукурудзи. Перша ознака, що ми вибрали – це “кількість днів від посіву до з’явлення 75% нитей на качанах”. Встановити дату 75% цвітіння у кукурудзи дуже просто та швидко. Ця ознака на практиці встановлюється краще ніж ознака “кількість днів від посіву до фізіологічної стиглості” (появи темного шару в ендоспермі зерна). Ця ознака характеризує тривалість першого періоду вегетації.

     Друга ознака - “вологість зерна у період збирання”. Це дуже важлива господарська ознака для північних зон вирощування кукурудзи, де на сушку зерна йде велика кількість енергії. Тому для виробництва важливо мати гібриди з високою швидкістю вологовіддачі зерном. У даній методиці ця ознака вимірюється одним вологоміром для кожного гібрида у період одного дня без атмосферних опадів та характеризує стан визрівання зерна у гібридів кукурудзи.

У таблиці 1 наводимо дані цих двох ознак у 40 гібридів кукурудзи класифікованих за формулою та розташованих у порядку збільшення умовного “Індекса стиглості гібрида” водному пункті:

Індекс стиглості гібрида = КД х ВЗ,де КД - “кількість днів від посіву до 75% появлення нитей на качанах”, а ВЗ - „% вологості зерна”.

Таким чином, дана класифікація показує „індекс стиглості гібридів”, що вивчаються відносно індексу ФАО відомих гібридів. При порівнянні з ними можливо встановити індекс ФАО для кожного гібрида. Наприклад, гібрид №5 має індекс 1401, а стандарт №3 - 1360 та стандарт №8 – 1427. Між стандартами, що мають ФАО 170 та 210 є різниця у (1427-1360) = 67 одиниць, а між індексами ФАО (210-170) = 40 одиниць. Тоді в даному випадку одна одиниця індекса ФАО дорівнює: 67:40 = 1.675 індексу гібрида. Звідси гібрид №5 відрізняється від гібрида №3 на (1401-1360)= 41 одиницю індекса, або на 41: 1.675 = 24 одиниці індекса ФАО. Гібрид №5 має індекс ФАО 170+24 = 194.

Таблиця 1. Вимірювання «Індекса стиглості гібрида» по ознакам кількості днів віл посіву до 75% появлення нитей на початках» та ВЗ – «% вологості зерна».

№ гібрида

Кількість днів від посіву до 75% появлення нитей на качані, дні

% вологості зерна

Індекс гібрида

 

Індекс ФАО

у стандартів

1

 60

22.0

1320

 

2

 60

22.2

1332

 

3

 61

22.3

1360

 170 Колективний 100СВ

4

62

22.1

1370

 

5

62

22.6

1401

 

6

61

23.2

1415

 

7

63

22.6

1424

 

8

64

22.3

1427

 210 Колективний 111СВ

9

62

24.1

1494

 

10

 

65

23.3

 1515

 

11

 

64

24.0

 1536

 

12

 

66

23.4

 1544

 

13

67

23.8

 1595

 270 Піонер 3978

14

15

 

65

67

25.6

25.0

 1664

1675

 

16

 

68

25.0

 1700

 

17

 

70

24.8

 1736

 300 Дніпровський 310МВ

18

69

25.5

1760

 

19

 

67

27.2

1822

 

20

70

26.3

1841

 

21

 

70

26.4

1848

 

22

71

26.2

1860

380 Молдавський 420 

23

72

26.8

1930

 

24

70

27.9

1953

 

25

 

73

26.9

1964

 420 Краснодарський 303

26

74

26.9

1991

 

27

74

27.5

 2035 

 

28

75

27.5

 2063 

 

29

76

27.4

2082

 

30

74

28.5

 2109 

500 Краснодарський 362 

31

77

28.0

2156

 

32

78

28.2

2200

 

33

77

28.7

2210

 

34

79

28.6

2259

 550 Краснодарський 607

35

81

28.9

2340

 

36

82

29.4

2411

 

37

83

30.9

2565

620 Краснодарський 236 

38

84

31.6

2654

 

39

85

33.2

2822

 

40

85

35.3

3001

 

 

Рахуючи індекс ФАО гібрида №5 від гібрида №8, встановлюємо, що різниця у 26 одиниць індекса гібрида (1427-1401) дорівнює 15,5 одиниць індекса ФАО: 26:1.675 = 15.5. Тому індекс ФАО гібрида №5 дорівнює: 210-15.5 = 194.5.

Таким чином, гібрид №5 має ФАО 194-195 відносно гібридів з ФАО 170 та 210. Саме так, підраховується ФАО для інших проміжних гібридів.

Для самих скоростиглих та пізньостиглих гібридів використовуємо також одну одиницю індекса ФАО, що в данному випадку для скоростиглих гібридів є 1,675, та для пізніх: (2565-2259):(620-550) = 4,4. ФАО для гібридів №1, 2 є 146 та 153 відповідно, а ФАО для гібридів №38, 39 та 40 становить – 640, 678 та 719 відповідно.

У таблиці 2 наводимо індекс ФАО гібридів, що вивчалися в даному пункту випробування.

Таблиця 2. Індекси ФАО гібридів кукурудзи

№ гібрида

Індекс гібрида

Індекс ФАО

1

1320

146

2

1332

153

3

1360

170

4

1370

176

5

1401

195

6

1415

203

7

1424

208

8

1427

210

9

1494

234

10

1515

241

11

1536

249

12

1544

252

13

1595

270

14

1664

285

15

1675

287

16

1700

292

17

1736

300

18

1760

315

19

1822

355

20

1841

368

21

1848

372

22

1860

380

23

1930

407

24

1953

416

25

1964

420

26

1991

435

27

2035

459

28

2063 

475

29

2082 

485

30

2109

500

31

2156

516

32

2200

530

33

2210

534

34

2259

550

35

2340

566

36

2411

580

37

2565

620

38

2654

640

39

2822

678

40

3001

719

     Таку класифікацію гібридів ми рекомендуємо проводити в кліматичних зонах України для вивчення індексів ФАО гібридів кукурудзи, де ці гібриди достигають та мають фізіологічну стиглість зерна.

В.Б.ГУР’ЄВ, кандидат сільськогосподарських наук

вернуться

Перезвоните мне!